Аделина Алексиева

Александър Желев

Александър Ценов

Биляна Димова

Благовест Кирилов

Благовест Михайлов

Благовеста Владкова

Бойко Гигов

Васил Гълъбов

Виргиния Димитрова

Веселин Георгиев

Веселин Кънчев

Веска Георгиева

Георги Георгиев

Георги Попов

Георги Яначков

Десислава Иванова

Димитър Божков

Димитър Жечев

Димо Чотров

Евгени Димитров

Евгени Крайчев

Евгений Петров

Елена Върбанова

Елена Радованова

Ивайло Атанасов

Иван Костов

Иванка Корбанколева

Илиана Попова

Ина Николова-Ян

Красимира Филипова

Лъчезар Стоев

Магдалина Узунова

Даниел Кулеша

Мариана Горанова

Марин Георгиев

Марин Маринов

Мария Ненова

Мария Петрова-Николова

Марко Тодоров

Милена Крумова

Митко Василев

Михаил Комитовски

Младен Милушев

Надежда Томова

Огнян Андреев

Пенчо Хубчев

Петър Колев

Пламенка Боровска

Ралица Ковачева

Румяна Бошнакова

Санел Пургич

Сашка Александрова

Светла Василева

Спилко Хубенов

Станка Мурджева

Стефан Стефанов

Ташко Николов

Христомир Йорданов

Цвете Генадиева

Чавдар Хардалов

Юлия Попова

Име и титла Проф. дтн Александър Николов Желев
Специалност Общо машиностроене
Стая  
Приемно време  
Телефон  
Имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Дисциплини
Материалознание

Биография

Роден на 8 февруари 1937 г. в София. Завършил машинно инженерство, специалност „Технология на машиностроенето“ в ТУ София през 1960 г. През февруари 1960 г. пос-тъпва като конструктор в БДЖ, а през юли 1962 г. като асистент в ТУ София. Защитава дисертация за д-р инж в областта на заваряването на металите в ТУ София през 1971 г. През 1973 става доцент по Материалознание и технология на машиностроенето. Защи-тава дисертация за доктор на техническите науките в областта на материалознанието и заваряване на металите през 1989 г. От 1991 г. редовен професор в ТУ София. Чел е лекциите по „Материалознание“ и „Съединителна техника“ във Факултета за германс-ко инженерно образование и промишлен мениджмънт – ФаГИОПМ от 1992 г до 2012 г. Чел е лекции по „Материалознание II – технологични процеси“, „Заваряване на ма-териалите“, „Заваръчни машини и механизация“ и „Заварени конструкции“ в МТФ, ТФ, МФ и ЕМФ на ТУ София.. Подготвил 6 докторанти и над 100 дипломанти. Хумболт’ов стипендиант във ВТУ Аахен през 1974/1975 г. и в ТУ Дортмунд през 1974/1975 г и 1996 г. Гост-доцент с изнасяне на лекции през 1979 г. в ВТУ „Отто фон Герике“ Магдебург (ГДР) и в Университета Падерборн (ГФР) през 1983 г. Професор по „Материалознание и заваряване на металите“ от 2000 до 2001 г. във ВТУ Кил и от 2002 до 2003 г. във ВТУ Триер (ФРГ). Основател и първи декан на ФаГИОПМ от 1990 до 1992 г. Ръководител на катедра „Материалознание и технология на материалите“ в ТУ София през 1996-2000 г. Член на Академичния съвет на ТУ 1992-1995 г. Председател на СНС по машиностроителни технологии и машини към ТУ София в годините 1992-1997. Председател на Българския съюз по заваряване 1993-2000 г. , представител на България в Европейската федерация по заваряване (EWF) през 1994-1998 г. и ръководител на два Европейски Темпус-проекта (1991-1997), чрез които въвежда в България Европейската система за осигуряване на качеството в заваряването. Ръководител на 1-вия у нас курс за Европейски инженери по заваряване – EWE през 1996-1997 г., получил висока оценка с телеграма на г-н Петър Стоянов, Президент на Р.България. Понастоящем ос-новен преподавател в Школата за международни инженери по заваряване (ШМИЗ) към ТУ София.

Научни изследвания и интереси

Основните научни интереси са в областта на материалознанието и поведението на материалите при заваряване; технологичност на заварените конструкции; осигуряване на качеството и управление на технологичните процеси.

Научни постижения

Основоположник у нас на научното направление “Технологична якост в процеса на кристализация при заваряване на металите“. Общ брой на публикациите над 170. Учебници и монографии 10. Носител на Държавна награда, II степен, за „Разработване на нови високояки конст-рукционни стомани“. Носител на ордена „Климент Охридски“ за заслуги към висшето образование.