Аделина Алексиева

Александър Желев

Александър Ценов

Биляна Димова

Благовест Кирилов

Благовест Михайлов

Благовеста Владкова

Бойко Гигов

Васил Гълъбов

Виргиния Димитрова

Веселин Георгиев

Веселин Кънчев

Веска Георгиева

Георги Георгиев

Георги Попов

Георги Яначков

Десислава Иванова

Димитър Божков

Димитър Жечев

Димо Чотров

Евгени Димитров

Евгени Крайчев

Евгений Петров

Елена Върбанова

Елена Радованова

Ивайло Атанасов

Иван Костов

Иванка Корбанколева

Илиана Попова

Ина Николова-Ян

Красимира Филипова

Лъчезар Стоев

Магдалина Узунова

Даниел Кулеша

Мариана Горанова

Марин Георгиев

Марин Маринов

Мария Ненова

Мария Петрова-Николова

Марко Тодоров

Милена Крумова

Митко Василев

Михаил Комитовски

Младен Милушев

Надежда Томова

Огнян Андреев

Пенчо Хубчев

Петър Колев

Пламенка Боровска

Ралица Ковачева

Румяна Бошнакова

Санел Пургич

Сашка Александрова

Светла Василева

Спилко Хубенов

Станка Мурджева

Стефан Стефанов

Ташко Николов

Христомир Йорданов

Цвете Генадиева

Чавдар Хардалов

Юлия Попова

Име и титла Проф. Д-р. инж. Младен Милушев
Специалност Автоматизирани системи за управление и обработка на данни
Стая 3111
Приемно време Вторник 10:00 - 12:00
Телефон 02 965 3433
Имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Дисциплини
Машиностроителен факултет
Електронни регулиращи и управляващи устроиства и системи
Интелигентни производствени системи
Mехатроника
Системи за управление на мехатронни системи и индустриални мрежи
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
Техническа информатикаI
Принципи на работа и компоненти на вградени системи
Основи на мехатрониката
Практически занятия по Мехатроника

Биография

Младен Милушев роден в г. София. Завършва Техническия университет София (ВМЕИ “Ленин”), със специалност Автоматизация на производството през 1979 г. Постъпва на работа като конструктор в ПНИЛ КАДП, асистент (1987 г.), доцент по Регулираща и управляваща техника в същата катедра (1999 г.) и професор по Автоматизирани системи за обработка на информация и управление(2012 г.) в катедра АДП. Преподавател и във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт. докторска дисертация на тема: Използване на видео-системи за определяне местоположението на измервателна сонда при ултразвуков контролзащитава в Технически Университет Илменау, Германия (1991 г.). Специализира в: IPA- Щутгарт (1992), ТУ-Берлин (1993); FHTE – Еслинген (2004 г.); Нюрнберг (2006 г. ); КИТ Кралсруе (2009 г. и 2011г.) и в Университет Отто фон Георике- Магдебург (2013 г.). Основни области на преподавателска и научна дейност: Автоматизиращи произвоствени системи; Мехатроника; Децентрализиранимехатронни системи; Биомехатроника (биологично мотивирани роботи); Системи за упрвление на мобилни роботи; Вградени системи и системи за реално време; Програмируеми логически контролери.

Научни изследвания и интереси

- Мехатроннисистеми

- Биомехатроника

- биологично мотивирани роботи

- Вградени системи

- Системи за реално време

- Програмируеми логически контролери

- Микроконтролери

Публикации и научна дейност

Заглавие на публикациятаАвторИзточникДата на проекта
Биологично мотивирани роботи - подход за управление, практика, проблеми Милушев М. Глава десета в юбилейна книга „Комплексна автоматизация на дискретното производство”, 2010, с.216-229, ISBN 978-954-438-832-4 2010
Хардуерен интерфейс за управление стави на крак на мобилен робот Милушев M. Т. Джамийков Национална конференция с международно участие “ЕЛЕКТРОНИКА 2010”, 28 май 2010, София, с. 239-244, ISSN-1313-3985 2010
Evaluation of VoIP speech quality using neural network An. Garabitov, Al. Tsenov Proceedings of L-th International Scientific Conference ICEST 2015 2015
Подход за управление на пневматични мускули Милушев M. Научни известия на НТС по Машиностроене, година XVIII, Бр.2 (116), юни 2010, с. 410-415, ISSN 1310-3946 2010
Биологично инспирирана реализация на автономен хексапод Милушев M. Сп. “Механика на машините” година XVIII, книга 6, 2010, издателство на ТУ-Варна, с. 3-6, ISSN-0861-9727 2010
Ъглов сензор за става на крачещ робот Джамийков Т., M. Милушев, И. Калиманова, Д. Дяков XVI. Национален научен симпозиум с международно участие “Метрологоя и метрологично осигуряване ММО 2010” Созопол, септември, 2010, с. 107-112, ISSN 1313-9126 2010
Проектиране и анализ на нискостойностенен автономен хексапод Янакиев И., М. Милушев Научни известия на НТС по Машиностроене, година XIX, Брой 4/124 , юни 2011, с. 652-657, ISSN 1310-3946 2011
ТЕХНОЛОГИИ И ПРАКТИКА ЗА НАВИГАЦИЯ НА МОБИЛНИ ПЛАТФОРМИ В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ   Комплексна автоматизация на дискретното производство, Глава 4, с 74-94, Издателство и печат – ТУ-София, 2015г., ISBN:978-619-167-153-3 2015

Проекти

Име на проектаКратко описаниеДата на проекта
Договор № ДО 02/171 с МОНМ. “Специализирани мехатронни системи за микро и нано технологии - СпеСи-МиНТ" - учасник в проекта. Задачите на проекта са: Реализиране на реални прототипи на макро-регионални структури, за позициониране и ориентация на микро и нанороботи в работното пространство. 2008-2011
"DOCS - Проектиране на комплексни системи", спонсориран от DAADв рамките на програма "Академично възстановяване наЮгоизточна Европа" -ръководител на проектизаСофия. Задачите на проекта са: проектиране на комплексни системи, лекции, семинари, практики и изследвания, за да се създаде център за високи постижения, а също и да бъде изграден международен DOCS институт. Това е от голяма полза за повишаване на качеството, особено в областта на образованието и сътрудничеството между университети от Югоизточна Европа. Целите на проекта са от интерес за университетите от Ерфурт, София, Скопие, Ниш, Баня Лука Сараево и Загреб. 2008-2013
Договор № 6ИФ-02-1/с ИАНМСП, с наименование „Синтез на мехатронна автоматизирана система за металообработка /СиМАМ/” - учасник в проекта. Задачите на проекта са: Функционален структурен синтез на модулите на СиМАМ. Изработка на функционално действащ лабораторен модел-образец, монтаж и пускане в действие и изследване на основните характеристики на СиМАМ 2012 -2015