Аделина Алексиева

Александър Желев

Александър Ценов

Биляна Димова

Благовест Кирилов

Благовест Михайлов

Благовеста Владкова

Бойко Гигов

Васил Гълъбов

Виргиния Димитрова

Веселин Георгиев

Веселин Кънчев

Веска Георгиева

Георги Георгиев

Георги Попов

Георги Яначков

Десислава Иванова

Димитър Божков

Димитър Жечев

Димо Чотров

Евгени Димитров

Евгени Крайчев

Евгений Петров

Елена Върбанова

Елена Радованова

Ивайло Атанасов

Иван Костов

Иванка Корбанколева

Илиана Попова

Ина Николова-Ян

Красимира Филипова

Лъчезар Стоев

Магдалина Узунова

Даниел Кулеша

Мариана Горанова

Марин Георгиев

Марин Маринов

Мария Ненова

Мария Петрова-Николова

Марко Тодоров

Милена Крумова

Митко Василев

Михаил Комитовски

Младен Милушев

Надежда Томова

Огнян Андреев

Пенчо Хубчев

Петър Колев

Пламенка Боровска

Ралица Ковачева

Румяна Бошнакова

Санел Пургич

Сашка Александрова

Светла Василева

Спилко Хубенов

Станка Мурджева

Стефан Стефанов

Ташко Николов

Христомир Йорданов

Цвете Генадиева

Чавдар Хардалов

Юлия Попова

Име и титла Маг. ик., Маг. инж. Благовест Михайлов
Специалност  
Стая  
Приемно време  
Телефон  
Имейл адрес  

 

Дисциплини
Управленска симулационна игра

Биография

През 1995 г. завършва с отличие 91 НЕГ „Константин Гълъбов“ гр. София. От 2000 г. е магистър-инженер по телекомуникации в ТУ София. В периода 2000 – 2002 г. следва и завършва успешно магистратура по „Индустриален мениджмънт“ във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) на ТУ София. Трудовият му стаж обхваща една година в банка БНП Париба България АД и 12 години в Космо България Мобайл ЕАД –Глобул / Теленор България ЕАД, където заема различни позиции в областта на продажбите. В момента е Регионален мениджър Бизнес Продажби – София-град. От 2015 г. е хоноруван преподавател към Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) в ТУ София, където води дисциплината „Управленска симулационна игра“.

Публикации и научна дейност

Има публикации в специализирани издания за мобилни телефони, телекомуникации и компютри.