Аделина Алексиева

Александър Желев

Александър Ценов

Биляна Димова

Благовест Кирилов

Благовест Михайлов

Благовеста Владкова

Бойко Гигов

Васил Гълъбов

Виргиния Димитрова

Веселин Георгиев

Веселин Кънчев

Веска Георгиева

Георги Георгиев

Георги Попов

Георги Яначков

Десислава Иванова

Димитър Божков

Димитър Жечев

Димо Чотров

Евгени Димитров

Евгени Крайчев

Евгений Петров

Елена Върбанова

Елена Радованова

Ивайло Атанасов

Иван Костов

Иванка Корбанколева

Илиана Попова

Ина Николова-Ян

Красимира Филипова

Лъчезар Стоев

Магдалина Узунова

Даниел Кулеша

Мариана Горанова

Марин Георгиев

Марин Маринов

Мария Ненова

Мария Петрова-Николова

Марко Тодоров

Милена Крумова

Митко Василев

Михаил Комитовски

Младен Милушев

Надежда Томова

Огнян Андреев

Пенчо Хубчев

Петър Колев

Пламенка Боровска

Ралица Ковачева

Румяна Бошнакова

Санел Пургич

Сашка Александрова

Светла Василева

Спилко Хубенов

Станка Мурджева

Стефан Стефанов

Ташко Николов

Христомир Йорданов

Цвете Генадиева

Чавдар Хардалов

Юлия Попова

Име и титла Доц. д-р Елена Върбанова
Специалност Математика
Стая  
Приемно време  
Телефон  
Имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Дисциплини
 

Биография

От 1973 е магистър по математика, СУ “Св. Климент Охридски”, София, Факултет по математика и механика, спец. “Изчислителна математика и програмиране”, през 1981 става доктор по математика в МГУ “М. В. Ломоносов”, Москва. В периода 1973 – 1976 е математик в Учебно-изчислителния комплекс на ВМЕИ-София, в периода 1976-1988 работи последователно като научен сътрудник, асистент, ст.ас. и гл.ас. в Института по приложна математика и информатика, ВМЕИ-София. От 1988 е доцент във Факултета по приложна математика и информатика, ТУ – София.

Преподавателска дейност:

В ТУ-София:

- на български език: Висша математика -1, 2, 3 за инженерни специалности; Математически анализ; Числени методи; Компютърно-базирани занятия по Висша математика; подготовка на студенти за участие в Националната студентска олимпиада по компютърна математика (НСОКМ);

- на английски език във ФКСУ, МФ, ФКТ, ТФ, ЕФ: Математика-2;

- на немски език във ФаГИОПМ: Числени методи, Математика - 2, Математика -3

В други университети:

- на английски език: Основи на математиката; Математически анализ;

Числени методи; Количествени методи; Бизнес статистика, Методика на обучението по Математика с ИКТ.

Има един докторант и 11 защитили дипломанти.

Административен опит в ТУ-София:

2000 -2008, 2014 - Ръководител катедра “Математически анализ и Числени методи”

1999 -2010 - Ръководител на Лаборатория за научно развитие и професионално усъвършенстване на преподавателския състав

1999 - Ръководител на Семинар по Математически анализ, моделиране и ИТ

2005 - Член на Университетската комисия по качество на обучението в ТУ – София

Включена в Седмо издание на Aмериканския Биографичен Институт (ABI) “International Who’s Who of Professional and Business Women”, 1999.

Научни изследвания и интереси

Участие в три международни образователни проекта; ръководител на три вътрешни проекта. Има над 30 публикации в областите: Математически анализ, Числени методи, Методика на обучението по математика с използване на ИКТ. Специализации: в Университети в Австрия, Норвегия, Индия, Монголия, Япония.

Публикации и научна дейност

Написала е три учебни пособия.

Обществена дейност

Член е на Съюза на математиците в България, Съюза на учените в България и EWM (European Women in Mathematics).

Член е на Националната комисия за НСОКМ от 2012г., експерт е в НАОА.

От 2005 - Член на Университетската комисия по качество на обучението в ТУ – София.