Аделина Алексиева

Александър Желев

Александър Ценов

Биляна Димова

Благовест Кирилов

Благовест Михайлов

Благовеста Владкова

Бойко Гигов

Васил Гълъбов

Виргиния Димитрова

Веселин Георгиев

Веселин Кънчев

Веска Георгиева

Георги Георгиев

Георги Попов

Георги Яначков

Десислава Иванова

Димитър Божков

Димитър Жечев

Димо Чотров

Евгени Димитров

Евгени Крайчев

Евгений Петров

Елена Върбанова

Елена Радованова

Ивайло Атанасов

Иван Костов

Иванка Корбанколева

Илиана Попова

Ина Николова-Ян

Красимира Филипова

Лъчезар Стоев

Магдалина Узунова

Даниел Кулеша

Мариана Горанова

Марин Георгиев

Марин Маринов

Мария Ненова

Мария Петрова-Николова

Марко Тодоров

Милена Крумова

Митко Василев

Михаил Комитовски

Младен Милушев

Надежда Томова

Огнян Андреев

Пенчо Хубчев

Петър Колев

Пламенка Боровска

Ралица Ковачева

Румяна Бошнакова

Санел Пургич

Сашка Александрова

Светла Василева

Спилко Хубенов

Станка Мурджева

Стефан Стефанов

Ташко Николов

Христомир Йорданов

Цвете Генадиева

Чавдар Хардалов

Юлия Попова

Име и титла Проф. д-р инж. Пламенка Боровска
Специалност  
Стая  
Приемно време  
Телефон  
Имейл адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Дисциплини
Биоинформатика
Cloud Computing
Компютърни архитектури

Биография

Пламенка Боровска работи в катедра „Компютърни системи” от 1985 г. след защита на докторска дисертация по научна специалност “Компютърни системи, комплекси и мрежи”. Ръководител е на катедра „Компютърни системи“ от 2004 г. до днес. От 1999 г. е доцент по „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, а от 2007 г. е професор по „Компютърни системи, комплекси и мрежи“. Тя е ръководител на лаборатория по „Високопроизводителни компютърни системи Облачни и ГРИД Технологии“ към катедра „Компютърни системи“ на Технически Университет – София. В периода 2003-2004г. е Зам. Декан по международна интеграция и връзки с обществеността на ФКСУ. През 2005г. е експерт в областта на ИТ на Министерски Съвет. От 2005 г. до днес е експерт по ИТ към Националния Иновационния Фонд на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Проф. Боровска е съучредител и член на управителния съвет на Национален център за суперкомпютърни приложения в България (НЦСП). Проф. Боровска е основател, главен редактор и председател на организационния комитет на международната конференция „Computer Science“ и е главен ректор на научно-техническото списание "Computer & Communications Engineering". Тя е член на програмния комитет на авторитетни международни научни форуми (Германия, Австрия, Чехия). Проф. Боровска е автор е на повече от 180 научни публикации, 8 книги и учебници и 1 ръководство. Участва и ръководи 70 научно-изследователски проекта (вкл. 9 европейски). Проф. Боровска има 21 внедрявания, 1 авторско свидетелство и 2 патента (Великобритания, САЩ) и специализации в Великобритания, Университета в Манчестър, Италия, Политехника в Милано, Германия, Университет в гр.Карлсруе, Институт по Информатика. Проф. Пламенка Боровска е ръководител на 16 успешно защитили докторанти. Тя е член на IEEE, ACM Computer Society, region 8, Представител на България в Технически комитет 10 на Международната федерация за информационна обработка (IFIP – International Federation for Information Processing), Специализиран научен съвет по електронна и компютърна техника, Висша атестационна комисия (ВАК), член на СНС по електронна и компютърна техника – 2007-2010г., член на научна комисия по електротехнически науки, електроника и автоматика, член на Съюза по Автоматика и Информатика, Федерация на Научно-техническите съюзи, Академична общност по компютърни системи и информационни технологии – АОКСИТ, Експерт по ИТ към Министерски съвет – 2005 г., Експерт към Национален иновационен фонд, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, 2005-2015 г., Експерт по ИТ, Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, член на АС на ТУ-София (2011-2014). Проф. Пламенка Боровска e надградена е с почетен знак и грамота на Академичната общност по компютърни системи и технологии за значим принос за развитието на компютърните системи и информационните технологии в България (2006 г.), получава награда на научно-образователно ЕКСПО 2007, Българските образователни и изследователски институции в основата на иновативните ИКТ проекти. Проф. Боровска е включена в обществото на видните български учени за значимите й приноси в развитието на ИТ в България и е призната за виден BG учен, („Научна слава на България“, издадено от Висша Книжовна Школа, В. Търново от 2009 г., както и в изданието „Бележити български жени“ от 2009). Отличена е със Златен медал на ТУ-София за значим принос за развитието на катедра КС (2014г.) и с Грамота на НИС ТУ-София за изключителен принос в развитието на научно-изследователската дейност в ТУ-София (2015г.)

Научни изследвания и интереси

Компютърни архитектури
Високопроизводителни компютърни системи
Паралелна Обработка на Информацията
Компютърни симулации
Суперкомпютърни приложения
Облачни Изчисления
Биоинфоpматика
Оптимизационни Алгоритми
Информационни Технологии за Бизнес Мениджмънт