Аделина Алексиева

Александър Желев

Александър Ценов

Биляна Димова

Благовест Кирилов

Благовест Михайлов

Благовеста Владкова

Бойко Гигов

Васил Гълъбов

Виргиния Димитрова

Веселин Георгиев

Веселин Кънчев

Веска Георгиева

Георги Георгиев

Георги Попов

Георги Яначков

Десислава Иванова

Димитър Божков

Димитър Жечев

Димо Чотров

Евгени Димитров

Евгени Крайчев

Евгений Петров

Елена Върбанова

Елена Радованова

Ивайло Атанасов

Иван Костов

Иванка Корбанколева

Илиана Попова

Ина Николова-Ян

Красимира Филипова

Лъчезар Стоев

Магдалина Узунова

Даниел Кулеша

Мариана Горанова

Марин Георгиев

Марин Маринов

Мария Ненова

Мария Петрова-Николова

Марко Тодоров

Милена Крумова

Митко Василев

Михаил Комитовски

Младен Милушев

Надежда Томова

Огнян Андреев

Пенчо Хубчев

Петър Колев

Пламенка Боровска

Ралица Ковачева

Румяна Бошнакова

Санел Пургич

Сашка Александрова

Светла Василева

Спилко Хубенов

Станка Мурджева

Стефан Стефанов

Ташко Николов

Христомир Йорданов

Цвете Генадиева

Чавдар Хардалов

Юлия Попова

Име и титла Доц. д-р инж. Димитър Жечев
Специалност Информатика
Стая 12326 
Приемно време Понеделник 10.30-12.30

Сряда         10.30-12.30

Телефон 2143
Имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Дисциплини
Въведение в информатиката
PLM (Product Lifecycle Management)

Биография

Димитър Жечев е следвал 10 семестъра 1961-1966 във Висшия машинно електротехнически институт (ВМЕИ) София и 2 семестъра 1966-1967 във Висшето техническо училище Брауншвайг. Дипломната работа „ Изследване на електродвигатели при честотно регулиране“ е представена и защитена в София през 1967. 8 години е работил като инженер и научен сътрудник в Института по електропромишленост (ИЕП) София в отдела за програмни продукти за проектиране на електрически машини. От 1976 взема участие при изграждане на Изчислителна лаборатория на Електротехническия факултет (ЕФ) на Техническия Университет (ТУ) София; в лабораторията бе инсталирана изчислителна машина IBM 1130. През 1983 е на 4 месечна специализация в Технологичния Институт Стокхолм. От 1988 е главен асистент в катедра за Програмиране и използване на изчислителни системи на ТУ-София. Докторската работа на тема „ Електромагнитни изчисления при променливотокови машини“ е защитена през 2000 г. От 2001 той е доцент в катедра Електрически машини. От 1992 води упражнения по програмиране във Факултета по германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ). От 2002 изнася лекции по Информатика и по Инженерни бази данни. Специализации: в университетите в Карлсруе и Магдебург. 

Научни изследвания и интереси

Информатика. Обучение по програмиране с обектно-ориентиран език Java; динамични структури, бази данни, матчинг, геометрични алгоритми, алгоритми на база редукция, моделиране. Електрически машини. Електромагнитни изчисления при специални електрически машини: асинхронни двигатели с конусен ротор; асинхронни двигатели за честотно управление. Оптимално проектиране на двигатели за автоматизиран електропривод с честотно регулиране.

Проекти

Име на проекта Кратко описание Дата на проекта
Програмен продукт IHBIM Софтуерен продукт за Индукционни електродвигатели с късо-съединен ротор Начало: 01.09.2014

Край: 30.11.2014

Програмен продукт IHBIMW Софтуерен продукт за индукционни електромотори с навит ротор 

Начало: 11.05.2015

Край: 30.11.2015

Пакет от класове за външен дизайн на JAVA    
Софтуерен продукт: Програма за електромагнитни изчисления на FORTRAN    
Методика за електромагнитни изчисления на асинхронни двигатели с кафезен ротор    

 

Публикации и научна дейност

 Автор е на 25 публикации за електромагнитни изчисления, автор е на поредица софтуерни продукти, които са внедрени в конструктивните отдели на българските заводи за електрически машини, един продукт работи във фирмата Miksan в Истанбул. 

 

Име Автор Източник Дата
Характеристики на асинхронния двигател при честотно регулиране Д-р Димитър Жечев, Д-р Георги Тодоров  12.конференция ЕЛМА 2008 09.08.2008
Пусков процес на индукционни двигатели при честотно регулиране Д-р Георги Тодоров, Д-р Димитър Жечев Е+Е 11/12 2008  09.08.2008
Електромагнитно моделиране и изчисление на конусни асинхронни двигатели  Д-р Георги Тодоров, Д-р Димитър Жечев Известия на ТУ-София,т.63  09.08.2013
Разпределение на магнитната индукция при двускоростни асинхронни конусни двигатели Д-р Георги Тодоров, Д-р Димитър Жечев   Известия на ТУ-София,т.64 09.08.2014