Аделина Алексиева

Александър Желев

Александър Ценов

Биляна Димова

Благовест Кирилов

Благовест Михайлов

Благовеста Владкова

Бойко Гигов

Васил Гълъбов

Виргиния Димитрова

Веселин Георгиев

Веселин Кънчев

Веска Георгиева

Георги Георгиев

Георги Попов

Георги Яначков

Десислава Иванова

Димитър Божков

Димитър Жечев

Димо Чотров

Евгени Димитров

Евгени Крайчев

Евгений Петров

Елена Върбанова

Елена Радованова

Ивайло Атанасов

Иван Костов

Иванка Корбанколева

Илиана Попова

Ина Николова-Ян

Красимира Филипова

Лъчезар Стоев

Магдалина Узунова

Даниел Кулеша

Мариана Горанова

Марин Георгиев

Марин Маринов

Мария Ненова

Мария Петрова-Николова

Марко Тодоров

Милена Крумова

Митко Василев

Михаил Комитовски

Младен Милушев

Надежда Томова

Огнян Андреев

Пенчо Хубчев

Петър Колев

Пламенка Боровска

Ралица Ковачева

Румяна Бошнакова

Санел Пургич

Сашка Александрова

Светла Василева

Спилко Хубенов

Станка Мурджева

Стефан Стефанов

Ташко Николов

Христомир Йорданов

Цвете Генадиева

Чавдар Хардалов

Юлия Попова

Име и титла Доцент д-р инж. Димитър Божков Божков
Специалност Компютърни системи и технологии
Стая  
Приемно време  
Телефон  
Имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Дисциплини
Програмиране 1
Програмиране 2
Informatik 1
CAD 2
Virtual Engineering
Geometrische Algorithmen
Автоматизация на проектирането и инженерния труд
Интерфейс с потребителя
Техническо документиране
Геометрично моделиране

Биография

Д. Божков е завършил гимназия с преподаване на немски език, а висшето си образование в получил в Илменау, Германия през 1980 г. като дипломиран инженер по системотехника. В Технически университет–София работи от 1980 отначало в Учебно-Изчислителния Комплекс, а след това в катедра Програмиране и Kомпютърни Технологии (ПКТ) при ФКСТ (ФКСУ), като заема последователно длъжностите  инженер-проектант, н.с. 2 ст., н.с 1 ст, ст.асистент. От 1996 г. е главен асистент, а от 2007 г. доцент към катедра ПКТ. В периода 2008-2011 г. е заместник декан за специалност "Компютърни Системи и Технологии" към ФаГИОПМ ТУ-София, а от март 2015 г. е Ръководител на катедра ПКТ.

1989 г. защитава докторска дисертация на тема  „Методи и алгоритми на система за геометрично моделиране, реализирана в среда на персонален компютър”. Резултатите от дисертационния труд и разработеното към него програмно обеспечение е интегрирано и доразвито в рамките на самостоятелен програмен продукт за моделиране и визуализация на тримерни обекти – Интегрирана Диалогова Среда МЕХАНИКА под управление на DOS за  персонален компютър.

Д. Божков е дългогодишен преподавател с широк спектър от научни дисциплини.  Водил е лекции по     “Програмиране 1”, “Програмиране 2” за I курс, “Informatik 1, CAD 2 и PTL (Produktionstechnische Labor), “Virtual Engineering”, „Geometrische Algorithmen” за Факултета по германско иженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) ТУ-София, както и лабораторни упражнения по PLM и Програмиране 1. В Сектор СДО е водил курсове по “Автоматизация на проектирането и инженерния труд” и “CAD/CAM системи”.

В Нов Български Университет, Департамент по Компютърни системи и технологии е водил курсове по “Интерфейс с потребителя, “Геометрично моделиране” и “Техническо документиране”.

Ръководител е на множество дипломанти. 

Публикации и научна дейност

Участвал е в разработката на учебни програми по „Информатика 1“, “Интерфейс с потребителя”,  “Геометрично моделиране”, “Техническо документиране” и др.

Многократно е участвал в едномесечни специализации по линия на партньорството с университета  Фридерицана в Карлсруе, Германия.

Автор е на над 40 международни и български публикации.