материалната база

 

За осъвременяване на материалната база в лабораториите на ТУ, в които се провежда учебният процес на ФаГИОПМ, от германска страна се предоставят значителни средства. За последните 20 години средствата за литература и оборудване възлизат на повече от 1,5 милиона евро.

На разположение на студентите са 3 компютърни зали, оборудва

 

ни със съвременни персонални компютри, работни станции и друга техника. Студентите имат постоянен свободен достъп до компютър и Интернет.

За практическото обучение на студентите и за развитието на научна дейност са изградени лаборатории с финансовата помощ на DAAD. Сериозни средства се отпускат от немска страна всяка година за модернизиране и подновяване на оборудването на лабораориите. Тези средства се използват също така и за обновяване на книжния фонд на библиотеката.

 

Към ФаГИОПМ е създадена библиотека с над 10000 заглавия техническа, правно-икономическа и мениджърска учебна и научна литература на стойност около 500 000 Евро. Нова литература постъпва ежегодно за не по-малко от 15 000 Евро.