История на ФаГИОПМ

11 април 1990

Решение на Академичния съвет на ТУ София за основаването на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ)

Първи декан на факултета става проф. д.т.н. Александър Желев

септември 1990

Блок 10 на ТУ-София е зашършен и предаден на новосъздадения ФаГИОПМ за провеждане на обучение на немски език.

15 октомври 1991

Официално откриване на ФаГИОПМ и начало на учебната година

1992

Декан на Факултета става проф. д-р инж. К. Веселинов

2000

Прием на чуждестранни студенти от балканските страни по Пакта за стабилност>

Декан на факултета е проф. д-р инж. Илия Бояджиев

октомври 2001

Приемане на първи випуск студенти в специалност "Информатика"

2008

Декан на факултета става  проф. Стефан Стефанов

2011

Акредитация от ДААД

17 април 2013

Подписване на договор с Университета "Ото фон Герике" – Магдебург

2015

Среща в Люксембург с партниращите университетите партньори по проекта от София, Брауншвайг, Есен, Карлсруе и Магдебург.