Библиотека

 

Библиотеката при ФаГИОПМ обслужва само студенти и преподаватели от Факултета. Фондът на библиотеката обхваща около 10 000 библиотечни единици и избрани предметни списания, както и многобройни наръчници и речници. Фондът функционира с ЕОС-система, в рамките на която има интернет-каталог, който обхваща целия фонд. Годишно фондът се обновява с около 100 библиотечни единици. В библиотеката има и читалня с 10 компютъра.

За използване на библиотечните ресурси се регистрирайте на следния адрес: http://bibl.fdiba.tu-sofia.bg (достъпен само от Intranet)

Спазвайте срока за заемане, за да предотвратите плащане на глоба в размер на 10 стотинки на ден за всяка една книга.