ФаГИОПМ има двустранни споразумения за сътрудничество със следните университети:


• Otto von Guericke Universität, Германия;
• Karlsruhe Institut für Technologie, Германия;
• Fachhochschule für Ökonomie und Management, Essen, Германия;
• Technische Universität Braunschweig, Германия;
• Технически Университет Крит, Гърция


Всички двустранни споразумения позволяват финансиране на студентска и преподавателска мобилност.