Магистратури 2021/2022

Информационен флаер

Заповед на Декана относно изпити

Преустановяване на учебните занятия

Нова бакалавърска специалност във ФаГИОПМ

Ден на отворените врати

Магистърско Обучение по ИМ и СУ за 2019/2020

Тържествено връчване на дипломи във ФаГИОПМ

Програмата е отворена за кандидатстване до 15-ти септември.
Допълнителна информация на тел: 02 965 30 94

Какво представлява тази магистърска програма и какви възможности предоставя

ФаГИОПМ обучава по германски учебен план кандидати с инженерно или природонаучно висше образование в магистърската специалност „Индустриален мениджмънт” (на немски език). В рамките на едно предварително изравнително обучение от 2 семестъра студентите получават фундаментални знания в следните области: Икономика и управление на предприятието, микро- и макроикономика, гражданско и търговско право, икономическа статистика и информатика, счетоводство и контролинг.

Магистърската степен, която трае два семестъра, съдържа предимно дисциплини в областта на мениджмънта. Предвиден е и един трети семестър за изготвяне на дипломна работа. Успешно завършилите получават магистърска диплома по индустриален мениджмънт на ТУ-София както и диплома на ТУ-Брауншвайг за магистър по Technologieorientiertes Management.

ФаГИОПМ предлага магистърско обучение на немски език и по „Стопанско управление” (Master of business administration - MBA) по съгласуван учебен план с Висшето училище по икономика и мениджмънт – FOM Essen за кандидати с висше образование от всички специалности. Курсът започва с изравнително обучение, чиито занятия се провеждат заедно с обучението по горната специалност. Магистърската степен по „Стопанско управление” е насочена предимно в областта на маркетинга, където наред с мениджърски дисциплини се изучават и дисциплини като: Стратегически маркетинг и маркетинг-микс, ел. търговия, международен маркетинг. Абсолвентите получават магистърска диплома по стопанско управление на ТУ-София, както и диплома на FOM Essen за Master of Business Administration. Най-добрите студенти от двете специалности могат да изготвят дипломна работа и/или да проведат практика в германски Университети и предприятия със стипендия на ДААД. Обучението и по двете магистърски степени се извършва от хабилитирани германски и български преподаватели в рамките на двустранното споразумение между Германия и България.

Външни изпити

FDIBA Externe Pruefungen

Владеенето на немски език е от съществено значение за следването във ФаГИОПМ. Външните изпити като TestDaF и TestAS помагат за това, студентите да разполагат с основните знания за престоя си в нашите партньорски университети.