Магистратури 2021/2022

Информационен флаер

Заповед на Декана относно изпити

Преустановяване на учебните занятия

Нова бакалавърска специалност във ФаГИОПМ

Ден на отворените врати

Магистърско Обучение по ИМ и СУ за 2019/2020

Тържествено връчване на дипломи във ФаГИОПМ

 

На 29. ноември 2018 г. се състоя тържественото връчване на дипломите на завършилите през  годината бакалаври и магистри от всички специалности на ФаГИОПМ. Абсолвентите получиха дипломи както на ТУ – София, така и на германските университети-партньори. Гости на тържеството бяха ректорът на ТУ – София, чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов, г-н Йорг Шенк,  ръководител на отдела по наука в посолството на Германия в България, представители на германските университети-партньори  -  проф. д-р Франц Петер Ланг от Технически университет Брауншвайг - координатор  на проекта за сътрудничество с ФаГИОПМ, Емилия Янчевска от Технологичен институт Карлсруе и Щефан Кнол от Университета „Ото фон Герике“ Магдебург, представители на фирмите Фесто, Хюлард Пакард, Рила Софт и Адесо. Деканът на ФаГИОПМ, доц. д-р инж. Александър Ценов и гостите изтъкнаха в своите приветствия високото ниво на образование, което ФаГИОПМ дава вече 28 години и пожелаха на абсолвентите успешна професионална реализация, щастие в личния живот и да запазят в бъдеще връзката със своя университет и факултет.

 

На другия ден абсолвентите имаха възможност да участват в традиционната алумни-среща на ФаГИОПМ и да празнуват със свои колеги от предишни випуски.  Алумни-срещата бе допълнена от презентация на ИТ-фирмата Адесо,  която представи на абсолвентите своята дейност и отправи интересни предложения за работа.

 

 

 

Външни изпити

FDIBA Externe Pruefungen

Владеенето на немски език е от съществено значение за следването във ФаГИОПМ. Външните изпити като TestDaF и TestAS помагат за това, студентите да разполагат с основните знания за престоя си в нашите партньорски университети.