Festo Automotive Expo Sofia 2018

Пробен изпит TestDaF

Покана за лекция на Prof. Dr. Anna Förster

Технически Авангард - Издание за ФаГИОПМ

Университетски аварийно-спасителен отряд

DAAD стипендии

EDU-LAB: Възможности за младите хора

Посещение на високо ниво

Новости от Факултета

Последни новини от Деканата и от DAAD. Информация за предстоящи пробни изпити TestDaF, провеждащи се в тестовия център към ФаГИОПМ.

Деканат

Новости от Деканата

DAAD

Деканатът информира!

DAAD

DAAD стипендии

DAAD

Новости и стипендии по програми на DAAD.

TestDaF

TestDaF Езиков Сертификат

TestDaF

Налични за предстоящите дати за 2019г.

Тема на лекцията: Kommunikationsnetze an der Universität Bremen: Studienmöglichkeiten und Forschungsüberblick

Поканата е достъпна на немски език.