Тържествено връчване на дипломи във ФаГИОПМ

Пробен изпит TestDaF

Технически Авангард - Издание за ФаГИОПМ

Университетски аварийно-спасителен отряд

EDU-LAB: Възможности за младите хора

Посещение на високо ниво

TestDaF - курсове и изпити

Стратегическа среща

 

На 30. ноември 2017 г. се състоя тържественото връчване на дипломите на завършилите през  годината бакалаври и магистри от всички специалности на ФаГИОПМ. Абсолвентите получиха дипломи както на ТУ – София, така и на германските университети-партньори. Гости на тържеството бяха ректорът на ТУ – София, проф. дтн инж. Георги Михов, посланикът на Германия, г-н Херберт Залбер, ), г-жа Зузане Отте, представителката на Германската служба за академичен обмен (ДААД, координаторите  на проекта за сътрудничество с ФаГИОПМ - проф. д-р Живка Овчарова от Технологичен институт Карлсруе, проф. д-р Франц Петер Ланг от Технически университет Брауншвайг и проф. д-р Себастиан Цуг от Университета „Ото фон Герике“, както и проф. д-р Михаел Гьоке от ФОМ – Висше училище по икономика и мениджмънт, Есен, проф. д-р инж. Стефан Стефанов, дългогодишен зам. декан и декан на ФаГИОПМ, г-н Борис Борисов от фирма Фесто Производство ЕООД. Деканът на ФаГИОПМ, доц. д-р инж. Александър Ценов и гостите изтъкнаха в своите приветствия значението на ФаГИОПМ като най-големия университетски  проект на ДААД извън немскоговорящите страни, подготвящ вече 27 години инженерни и управленски кадри на най-високо ниво, а на абсолвентите пожелаха  успешен старт в професионалния живот, където да прилагат усвоените знания, да допринасят за развитието на германо-българските отношения и да запазят в бъдеще връзката със своя университет и факултет.

 

На другия ден абсолвентите имаха възможност да участват в традиционната алумни-среща на ФаГИОПМ и да празнуват със свои колеги от предишни випуски.

 

 

 

 

Външни изпити

FDIBA Externe Pruefungen

Владеенето на немски език е от съществено значение за следването във ФаГИОПМ. Външните изпити като TestDaF и TestAS помагат за това, студентите да разполагат с основните знания за престоя си в нашите партньорски университети.