Технически Авангард - Издание за ФаГИОПМ

Тържествено връчване на дипломи

Дипломни Работи Фесто

Пробен изпит TestDaF

Състезание по роботика

Обява от FDIBA IT Team

Университетски аварийно-спасителен отряд

DAAD стипендии

ПОЧИНА

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РАНГЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ДИНОВ

1956 - 2017

Напусна ни завинаги един многоуважаван колега, ерудиран професионалист и дългогодишен преподавател във ФаГИОПМ.

Доц. Динов бе един от първите преподаватели в специалност Компютърни системи и технологии (на немски език). Той проявяваше изключителна грижа към студентите, участваше активно в дейността на факултета, отдаваше цялата си енергия за развитието и утвърждаването му като център за обучение на квалифицирани кадри в областта на информационните технологии.

Със своя висок професионализъм и отговорност към учебния процес и с дълбоката си хуманност доц. Рангел Динов ще остане завинаги в сърцата и умовете на своите колеги и многобройни студенти.

 

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

От ръководството и колектива на ФаГИОПМ