Тържествено връчване на дипломи във ФаГИОПМ

Пробен изпит TestDaF

Технически Авангард - Издание за ФаГИОПМ

Университетски аварийно-спасителен отряд

EDU-LAB: Възможности за младите хора

Посещение на високо ниво

TestDaF - курсове и изпити

Стратегическа среща

IT екипът на ФаГИОПМ (FDIBA IT Team) търси нови попълнения.

 С какво ще се занимавате във FDIBA IT Team:

 

Ø  Network Infrastructure, VPN & Remote Access

Ø  Directory Services & Identity Integration

Ø  Desktop Deployment & Management

Ø  Wireless & Roaming Access

Ø  Security & Access Management

Ø  Server Virtualization

Ø  Web, Software, Database Development & Web Services

Ø  Communication & Collaboration Infrastructure

 

Какво можете да очаквате във FDIBA IT Team:

 

ü  Реална практика с клиентски (Windows-базирани) и сървърни операционни системи (Windows/Linux-базирани), мрежово оборудване, web- и cloud услуги

 ü  Участие в IT ServiceDesk процес

 ü  Обучение в избраните направления

 ü  Разработване и рутинна поддръжка на уеб сайтове

 ü  Участие в текущи изследователски и приложни проекти, свързани с IT

 ü  Възможност за допълнителни безплатни обучения в IT академиите на FDIBA

 ü  Развиване на умения за работа в екип и взимане на решения

 

 Подходящият кандидат е:

 

ü  първи/втори курс (бакалавър) във ФаГИОПМ

ü  с опит и/или интереси в областта на IT

ü  с мотивация за развитие в областта на IT и готовност за работа

 

Желаещите да изпратят своята кандидатура за включване във FDIBA IT Team до 19.11.2017г. на hr@fdiba.tu-sofia.bg.

 

Външни изпити

FDIBA Externe Pruefungen

Владеенето на немски език е от съществено значение за следването във ФаГИОПМ. Външните изпити като TestDaF и TestAS помагат за това, студентите да разполагат с основните знания за престоя си в нашите партньорски университети.