Технически Авангард - Издание за ФаГИОПМ

Тържествено връчване на дипломи

Дипломни Работи Фесто

Пробен изпит TestDaF

Състезание по роботика

Обява от FDIBA IT Team

Университетски аварийно-спасителен отряд

DAAD стипендии

 

О Б Я В А

 

 

 

за тържественото връчване на дипломи 2017

 

 

 

Ръководството на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) Ви кани да участвате в тържествена церемония по случай връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри през 2017 г.

 

Тържеството ще се състои на
30.11.2017 г. oт 11.00 ч. в зала 2140,

 

 

 

От 18:30 ч. на 01.12.2017 в зала Мати (НДК), пл. България 1, ще се състои традиционната среща на абсолвентите от всички випуски на ФаГИОПМ

 

 

 

Декан:               

 

 

(доц. д-р инж. Александър Ценов)