Скръбна вест

Състезание по роботика

Обява от FDIBA IT Team

Тържествено връчване на дипломи

Университетски аварийно-спасителен отряд

DAAD стипендии

Cisco/IBM Incubator Program

EDU-LAB: Възможности за младите хора