Ден на отворените врати

Магистърско Обучение по ИМ и СУ за 2019/2020

Тържествено връчване на дипломи във ФаГИОПМ

Пробен изпит TestDaF

Технически Авангард - Издание за ФаГИОПМ

Университетски аварийно-спасителен отряд

EDU-LAB: Възможности за младите хора

TestDaF - курсове и изпити

EDU-LAB е проект, чиято цел е да подобри възможностите за професионална реализация на младите хора в Дунавския регион.


Отправната точка за разработването на нов начин на мислене е изграждането на капацитет. EDU-LAB обединява партньори от сектора на висшето образование, бизнес организации, националните публични органи и хора, които са ангажирани със създаването на политики. Този съвместен обучителен процес ще включва и представители на гражданското общество.


Повече от 20 партньори от 10 страни ще си сътрудничат в продължение на 2,5 години, за устойчивото свързване на образование и заетост. Ще бъде разработен нов модел за управление с цел да се създаде обвързващ ангажимент чрез създаване на "Дунавска харта за млади таланти".
Програмата е съфинансирана от Европейския съюз (ЕФРР и ИПП).
Повече информация за проекта:
www.interreg-danube.eu/edu-lab

 

Външни изпити

FDIBA Externe Pruefungen

Владеенето на немски език е от съществено значение за следването във ФаГИОПМ. Външните изпити като TestDaF и TestAS помагат за това, студентите да разполагат с основните знания за престоя си в нашите партньорски университети.