Магистърско Обучение по ИМ и СУ за 2019/2020

Тържествено връчване на дипломи във ФаГИОПМ

Пробен изпит TestDaF

Технически Авангард - Издание за ФаГИОПМ

Университетски аварийно-спасителен отряд

EDU-LAB: Възможности за младите хора

Посещение на високо ниво

TestDaF - курсове и изпити

 

Посещение на високо ниво от Технологичен институт Карлсруе

 

На официално посещение (16-17 март т.г.) в ТУ – София бяха проф. д-р Томас Хирт, вицепрезидент по иновации и международно сътрудничество на Технологичен институт Карлсруе (КИТ), и проф. д-р Живка Овчарова, ръководител на Института за приложение на информационните технологии в инженерството на КИТ. Посещението имаше за цел най-вече да подпомогне въвеждането на новата специалност „Мехатроника и информационна техника“ във ФаГИОПМ и осигуряването на високо ниво в качеството на обучението. Но по време на разговорите с ръководството на ТУ – София  бяха обсъдени също така възможностите за коопериране в научноизследователската дейност в светлината на концепцията Индустрия 4.0.

 

Гостите се срещнаха и с представители на фирми-членки на Германо-българската индустриално-търговска камара, между които Фесто България, Спесима, клъстер „Мехатроника“ и др. Основна тема на разговора отново бе Индустрия 4.0 и по-точно по какъв начин науката може да си сътрудничи с индустрията, в т.ч. в рамките на германо-българските икономически отношения.

 

В Лабораторията по виртуална реалност към ФаГИОПМ, създадена през 2008 г. със значителната подкрепа на КИТ, проф. Хирт и проф. Овчарова се разгледаха модерното оборудване и бяха информирани за провежданите учебни занятия в нея и възможностите, които предлага за съвместна научно-изследователска работа.

 

На следващия ден гостите от КИТ посетиха шестте лаборатории на ТУ – София, намиращи се на територията на София Тех Парк - по  интелигентни комуникационни инфраструктури“ по биоинформатика  „БиоИнфоТех“, по виртуална и разширена реалност, по креативност и бързо прототипиране на нови продукти, по изкуствен интелект и CAD системи и лаборатория „Микронанолаб“. Ръководителят на Лабораторния комплекс проф. д-р инж. Марин Христов и ръководителите на лабораториите представиха дейността им и декларираха  желанието си за реализиране на съвместни научно-изследователски проекти с КИТ и за разширяване на връзките с индустрията.

 

Посещението на проф. Хирт и проф. Овчарова е израз на значението, което КИТ придава на своето участие в учебния процес във ФаГИОПМ  и на търсенето на перспективи за задълбочаване на съвместната научно-изследователска работа. По този начин университетите-партньори ще продължат да дават своя принос в успешната реализация на най-големия германски образователен проект в Източна Европа, финансиран от Германската служба за академичен обмен (DAAD).

 

Външни изпити

FDIBA Externe Pruefungen

Владеенето на немски език е от съществено значение за следването във ФаГИОПМ. Външните изпити като TestDaF и TestAS помагат за това, студентите да разполагат с основните знания за престоя си в нашите партньорски университети.