Лекции от гост-лектор

Посещение на високо ниво

Информационно мероприятие

Покана за семинар

Мандатен отчет на Декана 2011-2015

Стратегическа среща

DAAD стипендии

 

Отчет за дейността на ФаГИОПМ (2011 - 2015).

Моля, свалете отчета в PDF формат.